Висока школа струковних студија за васпитаче Шабац

Oсновне струковне студије

 

   Наставни план за студијски програм - СТРУКОВНИ ВАСПИТАЧ (од школске 2023/24.)

   Књига предмета за студијски програм - СТРУКОВНИ ВАСПИТАЧ (од школске 2023/24.)

   Наставни план за студијски програм - СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА ВАСПИТАЧ (од школске 2023/24.)

   Циљеви и компетенције за студијски програм - СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА ВАСПИТАЧ

   Наставни план за студијски програм - СТРУКОВНИ ВАСПИТАЧ (програм има два модула) 2017/18.

   Циљеви и компетенције за студијски програм - СТРУКОВНИ ВАСПИТАЧ (програм има два модула) 2017/18.

    Наставни план за студијски програм - СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА ВАСПИТАЧ (реализоваће се до школске 2023/24. године)

   Oсновне струковне студије - струковни васпитач предшколске деце које се реализовао од школске 2012/13. до 2016/17. године

   Oсновне струковне студије - струковни васпитач деце јасленог узраста (више се не раеализује)

   Одлука о упису студената у трећу годину студијског програма СТРУКОВНИ ВАСПИТАЧ

   Одлука о еквиваленцији студијских програма