Висока школа струковних студија за васпитаче Шабац

Резултати испита

    Резултати писменог дела испита из КЊИЖЕВНОСТИ ЗА ДЕЦУ у априлском испитном року школске 2017/18. године

    Резултати испита из предмета СОЦИОЛОГИЈА ОБРАЗОВАЊА у априлском испитном року школске 2017/18. године

    Резултати испита из предмета УЧЕЊЕ У РАНОМ ДЕТИЊСТВУ у априлском испитном року школске 2017/18. године    Резултати испита из предмета МЕТОДОЛОГИЈА ПЕДАГОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА у јануарском испитном року школске 2017/18. године

    Резултати испита из предмета МЕТОДИКА ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА 2 (други део) у јануарском испитном року школске 2017/18. године

    Резултати испита из предмета МЕТОДИКА ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА 2 (од 3. фебруара) у јануарском испитном року школске 2017/18. године

    Резултати испита из предмета ОПШТА ПЕДАГОГИЈА у јануарском испитном року школске 2017/18. године

    Резултати испита из предмета ДОМСКА ПЕДАГОГИЈА у јануарском испитном року школске 2017/18. године

    Резултати испита из предмета МЕТОДИКА РАДА НА ПРИПРЕМИ ДЕЦЕ ЗА ПОЛАЗАК У ШКОЛУ у јануарском испитном року школске 2017/18. године

    Резултати испита из предмета МЕТОДИКА ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА 2 (први део) у јануарском испитном року школске 2017/18. године

    Резултати испита из предмета МЕТОДИКА МУЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА 1 у јануарском испитном року школске 2017/18. године

    Резултати испита из предмета МУЗИЧКА РАДИОНИЦА у јануарском испитном року школске 2017/18. године

    Резултати писменог дела испита из ИНФОРМАТИКЕ у јануарском испитном року школске 2017/18. године