Висока школа струковних студија за васпитаче Шабац

Резултати испита

   Резултати писменог дела испита из предмета МАТЕМАТИКА у јунском испитном року школске 2018/19. године

   Резултати писменог дела испита из предмета ИНФОРМАТИКА у јунском испитном року школске 2018/19. године

   Резултати испита из предмета РАД СА ДАРОВИТОМ ДЕЦОМ у јунском испитном року школске 2018/19. године

   Резултати испита из предмета ПРИПРЕМНИ ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ у јунском испитном року школске 2018/19. године

   Резултати испита из предмета ВАСПИТАЊЕ ЗА ТОЛЕРАНЦИЈУ - ИНКЛУЗИВНОСТ И МУЛТИКУЛТУРАЛНОС у јунском испитном року школске 2018/19. године

   Резултати испита из предмета ПРЕДШКОЛСКА ПЕДАГОГИЈА у јунском испитном року школске 2018/19. године

   Резултати испита из предмета САВРЕМЕНЕ ТЕОРИЈЕ И ПРАКСЕ у јунском испитном року школске 2018/19. године

   Резултати писменог дела испита из предмета КЊИЖЕВНОСТ ЗА ДЕЦУ у јунском испитном року школске 2018/19. године