Висока школа струковних студија за васпитаче Шабац

Резултати испита

    Резултати испита из ПСИХОЛОШКЕ ГРУПЕ ПРЕДМЕТА у јунском испитном року школске 2017/18. године

   Резултати испита ИСТРАЖИВАЧКИ СТУДИЈСКИ РАД и МЕТОДОЛОГИЈА ИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА у јунском испитном року школске 2017/18. године

    Резултати испита из МЕТОДИКЕ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА 2 у јунском испитном року школске 2017/18. године

    Резултати испита из предмета СТРУЧНА ПРАКСА 1 на МАСТЕР СТУДИЈАМА у јунском испитном року школске 2017/18. године

    Резултати испита из предмета МЕТОДОЛОГИЈА ПЕДАГОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА у јунском испитном року школске 2017/18. године

    Резултати испита из предмета ВАСПИТАЊЕ ЗА ТОЛЕРАВЦИЈУ - ИНКЛУЗИВНОСТ И МУЛТИКУЛТУРАЛНОСТ у јунском испитном року школске 2017/18. године

    Резултати испита из предмета МЕТОДИКА РАДА НА ПРИПРЕМИ ДЕЦЕ ЗА ПОЛАЗАК У ШКОЛУ у јунском испитном року школске 2017/18. године

    Резултати писменог дела испита из предмета ИНФОРМАТИКА у јунском испитном року школске 2017/18. године

    Резултати писменог дела испита из предмета ОСНОВИ МАТЕМАТИКЕ ЗА ВАСПИТАЧЕ у јунском испитном року школске 2017/18. године

    Резултати испита из МЕТОДИКЕ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА 1 у јунском испитном року школске 2017/18. године

    Резултати испита из ПРЕДШКОЛСКЕ ПЕДАГОГИЈЕ у јунском испитном року школске 2017/18. године

    Резултати испита из предмета САРАДЊА ПОРОДИЦЕ И ДЕЧЈЕГ ВРТИЋА у јунском испитном року школске 2017/18. године

    Резултати испита из предмета ДОМСКА ПЕДАГОГИЈА у јунском испитном року школске 2017/18. године

    Резултати испита из предмета СОЦИЈАЛИЗАЦИЈА ДЕЦЕ ЈАСЛЕНОГ УЗРАСТА у јунском испитном року школске 2017/18. године

    Резултати испита из предмета ПЕДАГОГИЈА ЈАСЛЕНОГ УЗРАСТА у јунском испитном року школске 2017/18. године

    Резултати испита из предмета УЧЕЊЕ У РАНОМ ДЕТИЊСТВУ у јунском испитном року школске 2017/18. године

    Резултати писменог дела испита из КЊИЖЕВНОСТИ ЗА ДЕЦУ у јунском испитном року школске 2017/18. године

 

 

    Резултати испита из МЕТОДИКЕ ПОЧЕТНОГ РАЗВИЈАЊА МАТЕМАТИЧКИХ ПОЈМОВА 2 у априлском испитном року школске 2017/18. године

    Резултати испита код др Александре Максимовић одржаних 20.4.2018. године