Висока школа струковних студија за васпитаче Шабац

Распоред часова

 

Пролећни семестар

   Распоред предавања за студенте прве, друге и треће године (СТРУКОВНИ ВАСПИТАЧ) у пролећном семестру 2020/21. године

   Распоред предавања за студенте прве, друге и треће године (СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА ВАСПИТАЧ) у пролећном семестру 2020/21. године

   Распоред предавања за студенте уз рад прве, друге и треће године (СТРУКОВНИ ВАСПИТАЧ) у пролећном семестру 2020/21. године

   Распоред предавања за студенте уз рад прве, друге и треће године (СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА ВАСПИТАЧ) у пролећном семестру 2020/21. године

   Распоред предавања за студенте на мастер студијaма - Струковни мастер васпитач у пролећном семестру 2020/21. године

 

Јесењи семестар

   Распоред предавања за студенте прве, друге и треће године у јесењем семестру 2020/21. године

   Распоред предавања за студирање уз рад у јесењем семестру 2020/21. године

   Распоред одржавања активности у вртићима у јесењем семестру 2020/21. године

   Распоред предавања за студенте на мастер студијaма - Струковни мастер васпитач (прва година) у јесењем семестру 2020/21. године

   Распоред предавања за студенте на мастер студијaма - Струковни мастер васпитач (друга година) у јесењем семестру 2020/21. године