Висока школа струковних студија за васпитаче Шабац

Распоред часова

 

 

Пролећни семестар

   Распоред предавања за студенте прве, друге и треће године у пролећном семестру 2018/19. године

   Распоред предавања за студирање уз рад у пролећном семестру 2018/19. године

   Распоред одржавања активности у вртићима у пролећном семестру 2018/19. године

   Распоред предавања за студенте на мастер студијaма - Струковни мастер васпитач у пролећном семестру 2018/19. године

   Распоред предавања за студенте на специјалистичким студијaма у пролећном семестру 2018/19. године

 

Јесењи семестар

   Распоред предавања за студенте прве, друге и треће године у јесењем семестру 2018/19. године

   Распоред предавања за студирање уз рад у јесењем семестру 2018/19. године

   Распоред одржавања активности у вртићима у јесењем семестру 2018/19. године

   Распоред предавања за студенте на мастер студијaма - Струковни мастер васпитач (прва година) у јесењем семестру 2018/19. године

   Распоред предавања за студенте на мастер студијaма - Струковни мастер васпитач (друга година) у јесењем семестру 2018/19. године

   Распоред предавања за студенте на специјалистичким студијaма - Струковни васпитач специјалиста за методику реализације припремног предшколског програма у јесењем семестру 2018/19. године

   Распоред предавања за студенте на специјалистичким студијaма - Струковни васпитач специјалиста за физичко васпитање у јесењем семестру 2018/19. године