Висока школа струковних студија за васпитаче Шабац

Распоред часова

 

Пролећни семестар

   Распоред предавања за студенте прве, друге и треће године у пролећном семестру 2017/18. године

   Распоред одржавања активности у вртићима у пролећном семестру 2017/18. године

   Распоред предавања - блок настава у пролећном семестру 2017/18. године

   Распоред предавања за студенте на мастер студијaма - Струковни мастер васпитач у пролећном семестру 2017/18. године

   Распоред предавања за студенте на специјалистичким студијaма - Струковни васпитач специјалиста за методику реализације припремног предшколског програма у пролећном семестру 2017/18. године

   Распоред предавања за студенте на специјалистичким студијaма - Струковни васпитач специјалиста за физичко васпитање у пролећном семестру 2017/18. године

   Распоред предавања за студенте на специјалистичким студијaма - Струковни васпитач специјалиста за музико-сценски израз и Струковни васпитач специјалиста за ликовно васпитање у пролећном семестру 2017/18. године

   Распоред предавања за студенте на специјалистичким студијaма - Струковни васпитач специјалиста за рад са децом раног узраста у пролећном семестру 2017/18. године

 

Јесењи семестар

   Распоред предавања за студенте прве, друге и треће године у јесењем семестру 2017/18. године

   Распоред предавања - блок настава у јесењем семестру 2017/18. године

   Распоред одржавања активности у вртићима у јесењем семестру 2017/18. године

   Распоред предавања за студенте на мастер студијaма - Струковни мастер васпитач у јесењем семестру 2017/18. године

   Распоред предавања за студенте на специјалистичким студијaма - Струковни васпитач специјалиста за методику реализације припремног предшколског програма у јесењем семестру 2017/18. године

   Распоред предавања за студенте на специјалистичким студијaма - Струковни васпитач специјалиста за физичко васпитање у јесењем семестру 2017/18. године

   Распоред предавања за студенте на специјалистичким студијaма - Струковни васпитач специјалиста за музико-сценски израз у јесењем семестру 2017/18. године

   Распоред предавања за студенте на специјалистичким студијaма - Струковни васпитач специјалиста за ликовно васпитање у јесењем семестру 2017/18. године

   Распоред предавања за студенте на специјалистичким студијaма - Струковни васпитач специјалиста за рад са децом раног узраста у јесењем семестру 2017/18. године