Висока школа струковних студија за васпитаче Шабац

Остали запослени

 

Ана Пејић, секретар

Љубинка Поповић, шеф рачуноводства

Мирјана Лукић, медијатекар-библиотекар

Вук Јовановић, послови информационог система

Александар Шобић, програмер

Драгица Игњевски, организатор и координатор наставе и праксе

Адријана Станић, референт за студентска питања

Радмила Андрић, референт за студентска питања

Срђан Јовановић, технички сарадник

Биљана Пантелић, књиговођа-благајник

Радина Лукић, радник у скриптарници

Слободан Павловић, домар

Јасна Ђорђевић, спремачица

Рада Косанић, спремачица

Слађана Игњатовић, спремачица

Данијела Пајић, спремачица