Висока школа струковних студија за васпитаче Шабац

Систем квалитетаСТРАТЕГИЈА ОБЕЗБЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА

   ИЗВЕШТАЈ О САМОВРЕДНОВАЊУ 2016 - 2019 и ПРИЛОЗИ УЗ ИЗВЕШТАЈ

   Одлука о усвајању ИЗВЕШТАЈА О САМОВРЕДНОВАЊУ

   ИЗВЕШТАЈ О САМОВРЕДНОВАЊУ

   Прилози уз извештај о самовредновању

   Одлука о мерама за обезбеђење квалитета

   СТРАТЕГИЈА обезбеђења квалитета 2011-2016

   Одлука о усвајању извештаја о реализацији акционог плана стратегије за обезбеђење квалитета 2011-2016. године

   Одлука о усвајању стратегије обезбеђења квалитета 2016-2020. године

   Стратегија обезбеђења квалитета 2016-2020. године

   Акциони план стратегије обезбеђења квалитета 2016-2020. године

   Извештај o самовредновању наставног рада школе у току школске 2015/16. године

   Одлука о усвајању Извештаја o самовредновању наставног рада школе у току школске 2015/16. године

   Извештаји o раду Комисије за квалитет за 2015/16. годину са Одлукoм о усвајању

   Извештаји o раду Комисије за квалитет за 2013, 2014. и 2015. годину са Одлукама о усвајању

   Изјава о квалитету

   Политика обезбеђења квалитета

   Годишњи план рада Комисије за квалитет за 2016. годину и Одлука о усвајању плана

   Годишњи план рада Комисије за квалитет за 2015. годину и Одлука о усвајању плана

   Годишњи план рада Комисије за квалитет за 2014. годину и Одлука о усвајању плана

   Годишњи план рада Комисије за квалитет за 2013. годину и Одлука о усвајању плана
КОМИСИЈА ЗА КВАЛИТЕТ


Комисија за самовредновање квалитета студијских програма, наставе, рада наставника, служби и услова рада (Комисија за квалитет) највиши је орган у процесу обезбеђења квалитета.

Чланови Комисије за квалитет, именовани 14.12.2016. године, су:
1. Мр Бранка Павловић, председник
2. Др Александра Максимовић, члан
3. Мр Татјана Бајић, члан
4. Марија Лукић, члан
5. Драгица Игњевски, члан
6. Ана Пејић, члан
7. Јелена Новаковић, студент - члан
8. Ивана Митровић, студент - члан