Висока школа струковних студија за васпитаче Шабац

Студентски парламент - Чланови

 

Чланови Студентског парламента Високе школе струковних студија за васпитаче Шабац


1. Ана Видаковић, председник студентског парламента

2. Душанка Исаиловић, потпредседник Студентског парламента

3. Јелена Ивановић, секретар Студентског парламента

4. Никола Богићевић, члан Студентског парламента

5. Марија Урошевић, члан Студентског парламента

6. Радмила Чкуљевић, члан Студентског парламента

7. Алекса Дамњановић, члан Студентског парламента

8. Тамара Радовановић, члан Студентског парламента

9. Марина Божић, члан Студентског парламента

10. Ивана Митровић, члан Студентског парламента