Висока школа струковних студија за васпитаче Шабац

Акредитација

 

   Уверење о акредитацији високошколске установе

   Одлука о акредитацији високошколске установе

   Допуна дозволе за рад за студијске програме - СТРУКОВНИ ВАСПИТАЧ и СТРУКОВНИ МАСТЕР ВАСПИТАЧ

   Акредитација студијског програма - СТРУКОВНИ МАСТЕР ВАСПИТАЧ

   Акредитација студијског програма - СТРУКОВНИ МАСТЕР ВАСПИТАЧ

   Акредитација студијског програма - СТРУКОВНИ ВАСПИТАЧ са 2 модула: ПРЕДШКОЛСКЕ ДЕЦЕ и ДЕЦЕ РАНОГ УЗРАСТА

   Решење о измени и допуни дозволе за рад

   Акредитација за студијски програм - СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА ВАСПИТАЧ

   Допуна дозволе за рад за студијски програм - ОБРАЗОВАЊЕ СТРУКОВНИХ ВАСПИТАЧА - СПЕЦИЈАЛИСТА ЗА РАД СА ДЕЦОМ РАНОГ УЗРАСТА

   Акредитација за студијски програм - специјалиста за рад са децом раног узраста

   Допуна дозволе за рад за студијски програм - СТРУКОВНИ ВАСПИТАЧ ДЕЦЕ ЈАСЛЕНОГ УЗРАСТА

   Уверење о акредитацији програма основних студија - МЕНАЏМЕНТ У ПРЕДШКОЛСКОМ ОБРАЗОВАЊУ

   Уверење о акредитацији програма основних студија - СТРУКОВНИ ВАСПИТАЧ ДЕЦЕ ЈАСЛЕНОГ УЗРАСТА

   Уверење о акредитацији установе

   Уверење о акредитацији основних струковних студија

   Дозвола за рад

   Акредитација за студијски програм - специјалиста за физичко васпитање

   Допуна дозволе за рад за специјалистички програм за физичко васпитање

   Акредитација за студијски програм - специјалиста за методику реализације припремног предшколског програма

   Акредитација за студијски програм - специјалиста за музичко-сценски израз

   Акредитација за студијски програм - специјалиста за ликовно васпитање

   Допуна дозволе за рад за три специјалистичка програма.