Висока школа струковних студија за васпитаче Шабац

Наставници

 

Наставници у радном односу

Др Анђелка Лазић, професор струковних студија - Kартон наставника

Др Милена Ђурковић-Пантелић, професор струковних студија - Kартон наставника

Др Ружица Јовановић, професор струковних студија - Kартон наставника

Др Сава Максимовић, професор струковних студија - Kартон наставника

Др Светлана Карић, професор струковних студија - Kартон наставника

Др Бранка Будимировић, професор струковних студија - Kартон наставника

Др Мирјана Марковић, професор струковних студија - Kартон наставника

Др Славица Јовановић, професор струковних студија - Kартон наставника

Др Љиљана Станков, професор струковних студија - Kартон наставника

Др Вјекослав Будимировић, професор струковних студија - Kартон наставника

Др Сања Вулетић, професор струковних студија - Kартон наставника

Др Александра Максимовић, просефор струковних студија - Kартон наставника

Др Мира Јовановић, професор струковних студија - Kартон наставника

Др Живка Мићановић Цвејић, професор струковних студија - Kартон наставника

Мр Петар Гајић, професор струковних студија - Kартон наставника

Мр Бранка Павловић, предавач - Kартон наставника

Мр Татјана Бајић, предавач - Kартон наставника

Мр Марина Апелић, предавач - Kартон наставника

Марија Лукић, наставник практичне наставе - Kартон наставника

Татјана Станковић, наставник практичне наставе - Kартон наставника

Драгиша Маринковић, наставник вештина - Kартон наставника

Младен Аврамовић, наставник вештина - Kартон наставника

 

Наставници ван радног односа

Проф. др Сандра Грујичић, редован професор - Kартон наставника

Бранислава Стефановић, редовни професор - Kартон наставника

Проф др. Зорица Терзић-Шупић, ванредни професор - Kартон наставника

Др Саша Дубљанин, доцент - Kартон наставника

Др Милош Малиш, доцент - Kартон наставника

Др Меланија Илић, предавач - Kартон наставника