Висока школа струковних студија за васпитаче Шабац

Материјал за наставу


ФИЛОЛОШКЕ НАУКЕ - ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ


САВРЕМЕНИ СРПСКИ ЈЕЗИК:

   Наставни садржаји

   Теме за вежбе

   Упутство за израду семинарских радова

   Критеријуми за усмено излагање

КУЛТУРА ГОВОРА И КОМУНИКАЦИЈЕ:

   Наставни садржаји

   Теме за семинарске радове

   Упутство за израду семинарских радова

БАШТИНА И ПРЕДШКОЛСКО ДЕТЕ:

   Народна књижевност

МЕТОДИКА РАЗВОЈА ГОВОРА 1:

   Картон предмета игре

   Садржај предмета

   Пример писане припреме

   Образац за писану припрему

   Теме

ЈЕЗИЧКЕ ИГРЕ :

   Картон предмета игре

   Садржај предмета

   Говорни развој детета

ДЕЧЈЕ ИНТЕРМЕДИЈАЛНЕ АКТИВНОСТИ :

   Есеј Марине Абрамовић

   Синтезијска уметност Владана Радовановића

   Дечје интермедијалне активности 1

   Дечје интермедијалне активности 2

УВОЂЕЊЕ ДЕЦЕ У СВЕТ ПИСАНЕ РЕЧИ :

   Увођење деце у свет писане речи

ПРИПРЕМА ДЕЦЕ ЗА ПОЧЕТНО ЧИТАЊЕ И ПИСАЊЕ :

   Структура предиспитних обавеза

   Пример писане припреме

   Критеријум за израду радно игровних средстава