Висока школа струковних студија за васпитаче Шабац

Материјал за наставу


ФИЛОЛОШКЕ НАУКЕ - ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ


БАШТИНА И ПРЕДШКОЛСКО ДЕТЕ:

   Народна књижевност

ЈЕЗИЧКЕ ИГРЕ :

   Говорни развој детета

ДЕЧЈЕ ИНТЕРМЕДИЈАЛНЕ АКТИВНОСТИ :

   Есеј Марине Абрамовић

   Синтезијска уметност Владана Радовановића

   Дечје интермедијалне активности 1

   Дечје интермедијалне активности 2

УВОЂЕЊЕ ДЕЦЕ У СВЕТ ПИСАНЕ РЕЧИ :

   Увођење деце у свет писане речи