Висока школа струковних студија за васпитаче Шабац

 

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ
ОБРАЗОВАЊЕ СТРУКОВНИХ ВАСПИТАЧА ПРЕДШКОЛСКЕ ДЕЦЕ

 

I  ГОДИНА

I   СЕМЕСТАР

РБ

Шифра

Назив предмета

Тип

Статус предмета

Часови активне наставе

Остали часови

ЕСПБ

П

В

ДОН

ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ

1

ВПУ1101

Социологија образовања

АО

О

2

1

0

0

5

2

ВПУ1102

Савремени српски језик

АО

О

2

1

0

0

5

3

ВПУ1103

Општа педагогија

С

О

2

1

0

0

5

4

ВПУ1104

Психологија развоја личности

С

О

2

1

0

0

5

5

ВПУ1105

Информатика са рачунарством

AO

О

1

3

0

0

5

6

ВПУ1106

Телесни развој и здравствено васпитање

АО

О

3

1

0

0

5

СВЕГА

12

8

0

0

30

I I  СЕМЕСТАР

РБ

Шифра

Назив предмета

Тип

Статус предмета

Часови активне наставе

Остали часови

ЕСПБ

П

В

ДОН

ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ

1

ВПУ1201

Страни језик  (I)

АО

О

2

2

0

0

5

2

ВПУ1202

Књижевност за децу

AO

О

2

1

0

0

5

3

ВПУ1203

Предшколска педагогија

С

О

2

1

0

0

5

4

ВПУ1204

Психологија предшколског детета

С

О

2

1

0

0

5

5

ВПУ1205

Вокално-инструментална настава

СА

О

2

2

0

0

5

6

ВПУ1206

Методика васпитно-образовног рада (I)

С

О

2

1

0

0

5

СВЕГА

12

8

0

0

30

 

II ГОДИНА

I I I  СЕМЕСТАР

РБ

Шифра

Назив предмета

Тип

Статус предмета

Часови активне наставе

Остали часови

ЕСПБ

П

В

ДОН

ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ

1

ВПУ2301

Методика рада на припреми деце за полазак у школу

С

О

2

1

0

0

4

2

ВПУ2302

Методика васпитно-образовног рада  (II)

С

О

2

2

0

0

4

3

ВПУ2303

Методологија педагошких истраживања

С

О

2

1

0

0

4

4

ВПУ2304

Стручно-педагошка пракса 1

СА

О

0

0

0

0

6

ИЗБОРНА ГРУПА 1 (бира се за 12 бодова)

5

ВПУ2305

Страни језик (II)

АО

И

2

1

0

0

4

6

ВПУ2306

Култура говора и комуникације

С

И

2

1

0

0

4

7

ВПУ2307

Медијска и визуелна култура

С

И

2

1

0

0

4

8

ВПУ2308

Музичка радионица

СА

И

2

1

0

0

4

9

ВПУ2309

Баштина и предшколско дете

С

И

2

1

0

0

4

10

ВПУ2310

Ритмика и плес

СА

И

2

1

0

0

4

11

ВПУ2311

Домска педагогија

С

И

2

1

0

0

4

СВЕГА

12

7

0

0

30

I V  СЕМЕСТАР

РБ

Шифра

Назив предмета

Тип

Статус предмета

Часови активне наставе

Остали часови

ЕСПБ

П

В

ДОН

ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ

1

ВПУ2401

Методика развоја говора (I)

СА

О

2

2

0

0

4

2

ВПУ2402

Методика упознавања околине (I)

СА

О

2

2

0

0

4

3

ВПУ2403

Методика музичког васпитања (I)

СА

О

2

2

0

0

4

4

ВПУ2404

Стручно-педагошка пракса 2

СА

О

0

0

0

0

6

ИЗБОРНА ГРУПА 2 (бира се за 12 бодова)

5

ВПУ2405

Психологија дечје игре

СА

И

2

1

0

0

4

6

ВПУ2406

Сценска уметност

СА

И

2

1

0

0

4

7

ВПУ2407

Основи математике за васпитаче

СА

И

2

1

0

0

4

8

ВПУ2408

Физичко васпитање-активности у природи

СА

И

2

1

0

0

4

9

ВПУ2409

Луткарска радионица

СА

И

2

1

0

0

4

10

ВПУ2410

Дидактичко-игровна средстава

СА

И

2

1

0

0

4

СВЕГА

12

9

0

0

30

 

III ГОДИНА

V  СЕМЕСТАР   


РБ

Шифра

Назив предмета

Тип

Статус предмета

Часови активне наставе

Остали часови

ЕСПБ

П

В

ДОН

ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ

1

ВПУ3501

Методика развоја говора (II)

СА

О

2

0

2

0

4

2

ВПУ3502

Методика упознавања околине (II)

СА

О

2

0

2

0

4

3

ВПУ3503

Методика музичког васпитања (II)

СА

О

2

0

2

0

4

4

ВПУ3504

Методика почетног развијања математичких појмова (I)

СА

О

2

2

0

0

4

5

ВПУ3505

Методика физичког васпитања (I)

СА

О

2

2

0

0

4

6

ВПУ3506

Методика ликовног васпитања (I)

СА

О

2

2

0

0

4

7

ВПУ3507

Стручно-педагошка пракса 3

СА

О

0

0

0

4

6

СВЕГА

12

6

6

4

30

VI  СЕМЕСТАР

РБ

Шифра

Назив предмета

Тип

Статус предмета

Часови активне наставе

Остали часови

ЕСПБ

П

В

ДОН

ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ

1

ВПУ3601

Методика почетног развијања математичких појмова (II)

СА

О

2

0

2

0

4

2

ВПУ3602

Методика физичког васпитања (II)

СА

О

2

0

2

0

4

3

ВПУ3603

Методика ликовног васпитања (II)

СА

О

2

0

2

0

4

4

ВПУ3604

Стручно-педагошка пракса 4

СА

О

0

0

0

4

6

ИЗБОРНА ГРУПА 3 (бира се за 8 бодова)

5

ВПУ3605

Васпитање за толеранцију: инклузивност и мултикултуралност

С

И

2

1

0

0

4

6

ВПУ3606

Рад са даровитом децом

С

И

2

1

0

0

4

7

ВПУ3607

Хигијена

С

И

2

1

0

0

4

8

ВПУ3608

Сарадња породице и дечјег вртића

С

И

2

1

0

0

4

9

ВПУ3609

ЗАВРШНИ РАД

С

О

0

0

0

0

4

СВЕГА

10

2

6

4

30