Висока школа струковних студија за васпитаче Шабац

 

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ
СТРУКОВНИ ВАСПИТАЧ ДЕЦЕ
ЈАСЛЕНОГ УЗРАСТА

 

I  ГОДИНА

I   СЕМЕСТАР

РБ

Шифра

Назив предмета

Тип

Статус предмета

Часови активне наставе

Остали часови

ЕСПБ

П

В

ДОН

ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ

1

ЈПУ1101

Социологија образовања

АО

О

2

1

0

0

5

2

ЈПУ1102

Савремени српски језик

АО

О

2

1

0

0

5

3

ЈПУ1103

Општа педагогија

С

О

2

1

0

0

5

4

ЈПУ1104

Психологија развоја личности

С

О

2

1

0

0

5

5

ЈПУ1105

Информатика са рачунарством

AO

О

1

3

0

0

5

6

ЈПУ1106

Телесни развој и здравствено васпитање

АО

О

3

1

0

0

5

СВЕГА

12

8

0

0

30

I I  СЕМЕСТАР

РБ

Шифра

Назив предмета

Тип

Статус предмета

Часови активне наставе

Остали часови

ЕСПБ

П

В

ДОН

ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ

1

ЈПУ1201

Страни језик  (I)

АО

О

2

2

0

0

5

2

ЈПУ1202

Књижевност за децу

AO

О

2

1

0

0

5

3

ЈПУ1203

Предшколска педагогија

С

О

2

1

0

0

5

4

ЈПУ1204

Психологија предшколског детета

С

О

2

1

0

0

5

5

ЈПУ1205

Вокално-инструментална настава

СА

О

2

2

0

0

5

6

ЈПУ1206

Методика васпитно-образовног рада (I)

С

О

2

1

0

0

5

СВЕГА

12

8

0

0

30

 

II ГОДИНА

I I I  СЕМЕСТАР

РБ

Шифра

Назив предмета

Тип

Статус предмета

Часови активне наставе

Остали часови

ЕСПБ

П

В

ДОН

ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ

1

ЈПУ2101

Породична психологија

С

О

2

1

0

0

4

2

ЈПУ2102

Методика васпитно-образовног рада  (II)

С

О

2

2

0

0

4

3

ЈПУ2103

Методологија педагошких истраживања

С

О

2

1

0

0

4

4

ЈПУ2104

Стручно-педагошка пракса 1

СА

О

0

0

0

0

6

ИЗБОРНА ГРУПА 1 (бира се за 12 бодова)

5

ЈПУ2105

Страни језик (II)

АО

И

2

1

0

0

4

6

ЈПУ2106

Култура говора и комуникације

С

И

2

1

0

0

4

7

ЈПУ2107

Медијска и визуелна култура

С

И

2

1

0

0

4

8

ЈПУ2108

Музичка радионица

СА

И

2

1

0

0

4

9

ЈПУ2109

Рано учење и афективно везивање

С

И

2

1

0

0

4

10

ЈПУ2110

Здравствена нега са педијатријом

СА

И

2

1

0

0

4

СВЕГА

12

7

0

0

30

I V  СЕМЕСТАР

РБ

Шифра

Назив предмета

Тип

Статус предмета

Часови активне наставе

Остали часови

ЕСПБ

П

В

ДОН

ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ

1

ЈПУ2201

Методика развоја говора

СА

О

2

2

0

0

4

2

ЈПУ2202

Методика упознавања околине (I)

СА

О

2

2

0

0

4

3

ЈПУ2203

Методика музичког васпитања (I)

СА

О

2

2

0

0

4

4

ЈПУ2204

Стручно-педагошка пракса 2

СА

О

0

0

0

0

6

ИЗБОРНА ГРУПА 2 (бира се за 12 бодова)

5

ЈПУ2205

Психологија дечје игре

СА

И

2

1

0

0

4

6

ЈПУ2206

Сценска уметност

СА

И

2

1

0

0

4

7

ЈПУ2207

Социјална медицина

СА

И

2

1

0

0

4

8

ЈПУ2208

Породична педагогија

СА

И

2

1

0

0

4

9

ЈПУ2209

Луткарска радионица

СА

И

2

1

0

0

4

10

ЈПУ2210

Дидактичко-игровна средстава

СА

И

2

1

0

0

4

СВЕГА

12

9

0

0

30

 

III ГОДИНА

V  СЕМЕСТАР   


РБ

Шифра

Назив предмета

Тип

Статус предмета

Часови активне наставе

Остали часови

ЕСПБ

П

В

ДОН

ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ

1

ЈПУ3101

Методика развоја говора (II)

СА

О

2

0

2

0

4

2

ЈПУ3102

Методика упознавања околине (II)

СА

О

2

0

2

0

4

3

ЈПУ3103

Нега и васпитање деце јасленог узраста

СА

О

2

0

2

0

4

4

ЈПУ3104

Развојне сметње деце јасленог узраста

СА

О

2

2

0

0

4

5

ЈПУ3105

Методика физичког васпитања (I)

СА

О

2

2

0

0

4

6

ЈПУ3106

Методика ликовног васпитања (I)

СА

О

2

2

0

0

4

7

ЈПУ3107

Стручно-педагошка пракса 3

СА

О

0

0

0

4

6

СВЕГА

12

6

6

4

30

VI  СЕМЕСТАР

РБ

Шифра

Назив предмета

Тип

Статус предмета

Часови активне наставе

Остали часови

ЕСПБ

П

В

ДОН

ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ

1

ЈПУ3201

Педагогија јасленог узраста

СА

О

2

0

2

0

4

2

ЈПУ3202

Језичке игре

СА

О

2

0

2

0

4

3

ЈПУ3203

Социјализација деце јасленог узраста

СА

О

2

0

2

0

4

4

ЈПУ3204

Стручно-педагошка пракса 4

СА

О

0

0

0

4

6

ИЗБОРНА ГРУПА 3 (бира се за 8 бодова)

5

ЈПУ3205

Васпитање за толеранцију: инклузивност и мултикултуралност

С

И

2

1

0

0

4

6

ЈПУ3206

Професионалне вештине васпитача у јаслицама

С

И

2

1

0

0

4

7

ЈПУ3207

Хигијена

С

И

2

1

0

0

4

8

ЈПУ3208

Сарадња породице и дечјег вртића

С

И

2

1

0

0

4

9

ЈПУ3209

ЗАВРШНИ РАД

С

О

0

0

0

0

4

СВЕГА

10

2

6

4

30