Висока школа струковних студија за васпитаче Шабац

 

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ
ОБРАЗОВАЊЕ СТРУКОВНИХ ВАСПИТАЧА - СПЕЦИЈАЛИСТА ЗА ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ

 

РБ

Шифра

Назив предмета

С

Тип

Статус предмета

Часови активне наставе

Остали часови

ЕСПБ

П

В

СИР

ДОН

1

СП201

Психофизиологија раста и развоја и унапређење здравља деце

I

СА

О

3

2

0

4

0

10

2

СП202

Антропомоторика предшколског детета

I

СА

О

3

2

0

4

0

10

3

СП203

Физичко оспособљавање предшколског детета

I

СА

О

3

2

0

4

0

10

4

ИГ2

Изборна група (заједнички предмет)

II

СА

И

2

1

0

2

0

6

5

СП204

Истраживачки студијски рад (заједнички предмет)

II

СА

О

2

2

4

0

0

8

6

СП205

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ РАД

II

СА

О

-

16

Укупно ЕСПБ

60