Висока школа струковних студија за васпитаче Шабац

 

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ
ОБРАЗОВАЊЕ СТРУКОВНИХ ВАСПИТАЧА - СПЕЦИЈАЛИСТА ЗА РАД СА ДЕЦОМ РАНОГ УЗРАСТА

 

РБ

Шифра

Назив предмета

С

Тип

Статус предмета

Часови активне наставе

Остали часови

ЕСПБ

П

В

СИР

ДОН

1

СП501

Нега и васпитање деце раног узраста

I

СА

О

4

4

0

0

0

8

2

СП502

Васпитни рад са децом раног узраста

I

СА

О

4

4

0

0

0

8

3

СП503

Рани развој детета

I

СА

О

4

4

0

0

0

8

4

ИГ5

Изборна група (заједнички предмет)

II

СА

И

4

4

0

0

0

8

5

СП504

Истраживачки студијски рад (заједнички предмет)

II

СА

О

4

4

0

0

0

8

6

СП505

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ РАД

II

СА

О

-

20

Укупно ЕСПБ

60