Висока школа струковних студија за васпитаче Шабац

Јавне набавке

 

   ЈНМВ 01У/2019 - Штампарске услуге - штампање уџбеника

   ЈНВМ 01Р/2018 - Израда демит фасаде (ЗАВРШЕНА)

   ЈНМВ 01У/2018 - Штампарске услуге - штампање уџбеника (ЗАВРШЕНА)

   ЈНМВ 01У/2017 - Штампарске услуге - штампање уџбеника (ЗАВРШЕНА)

   ЈНМВ 02/2016 - Рачунарска опрема (ЗАВРШЕНА)

   ЈНМВ 01/2016 - Канцеларијска опрема (ЗАВРШЕНА)

   ЈНМВ 01У/2016 - Штампарске услуге - штампање уџбеника (ЗАВРШЕНА)

   ЈНМВ 02Д/2015 - Информатичка опрема (ЗАВРШЕНА)

   ЈНМВ 01Д/2015 - Мрежна инфраструктура (ЗАВРШЕНА)

   ЈНМВ 01Р/2015 - Реконструкција библиотеке, медијатеке и рачунарског центра (ЗАВРШЕНА)

   ЈНМВ 19/2/2014 - Набавка информатичке опреме (ЗАВРШЕНА)

   ЈНМВ 19/1/2014 - Набавка добара - школски и канцеларијски намештај (ЗАВРШЕНА)

   ЈНМВ 01Р/2014 - Набавка радова - молерско-фарбарски радови (ЗАВРШЕНА)

   ЈНМВ 1Д/2013 - Набавка информатичке опреме (ЗАВРШЕНА)

   ЈНОП/РО1/2013 - Реконструкција равног дела крова (ЗАВРШЕНА)